BUP Heldygnsvård

BUP:s heldygnsvård tar emot barn och ungdomar med allvarlig psykisk problematik som djupa depressioner, självmordsförsök, svåra ätstörningar och psykoser.

Till Enhet 1 och 2 kan man komma om man har ett fortsatt behov av heldygnsvård efter bedömning på BUP:s akutenhet. Vid inläggning görs en fördjupad bedömning där man tar ställning till lämpliga behandlingsinsatser.

 

BUP Akutenhet

Har ansvar för den akuta barn- och ungdomspsykiatriska vården på kvällar och nätter mellan kl 16.00 och 08.00 samt på helger.

BUP Akutenhet

BUP Heldygnsvårdsenhet 1

Barn- och ungdomspsykiatrisk heldygnsvård

BUP Heldygnsvårdsenhet 1

BUP Heldygnsvårdsenhet 2

Barn- och ungdomspsykiatrisk heldygnsvård

BUP Heldygnsvårdsenhet 2

BUP Heldygnsvårdsenhet S:t Göran

Barn- och ungdomspsykiatrisk heldygnsvård

BUP Heldygnsvårdsenhet S:t Göran

BUP Dagvårdsenhet

Dagverksamhet där unga får hjälp med att komma tillbaka till vardagen igen efter att ha varit inlagda i heldygnsvården.

BUP Dagvårdsenhet

BUP Enhet för unga med psykos och bipolär sjukdom

Enheten arbetar med behandling av barn och ungdomar som har psykotiska eller bipolära symtom.

BUP Enhet för psykos och bipolär sjukdom

Heldygnsvård

Delaktighet i vården

Inom BUP finns två brukarinflytandesamordnare, BISAM. De arbetar med patienters och föräldrars upplevelse av BUP och deras möjlighet att vara delaktiga i vården. En BISAM har antingen egen erfarenhet av psykisk ohälsa och psykiatrisk vård, eller är anhörig till någon som mår eller har mått psykiskt dåligt.

Läs mer om BISAM

Har du erfarenhet av psykiatrisk tvångsvård?

Just nu pågår en utredning där man ska bedöma om det finns tvångsåtgärder som bör avskaffas, ersättas av andra tvångsåtgärder eller ändras. Utredningen görs av den nationella samordnaren inom området psykisk hälsa som arbetar på uppdrag av regeringen. Du som vill dela med dig av dina erfarenheter av tvångsvård har nu möjlighet att höra av dig dit. Din berättelse kommer att vara anonym.

Läs mer om utredningen på den nationella samordnarens webbplats