Pågående studier

Det övergripande syftet med Barninternetprojektet (BIP) är att öka tillgängligheten av evidensbaserad psykologisk behandling för barn och ungdomar med psykiatriska besvär.

För att göra detta ägnar vi oss framförallt åt att utveckla internetförmedlade behandlingar som vi sedan utvärderar i kliniska studier. Vi arbetar just nu med internetförmedlad KBT-behandling för barn och ungdomar med ångeststörningar, tvångssyndrom, depression, tics och IBS.

Huvudansvarig för projektet är Eva Serlachius, docent och barn- och ungdomspsykiater. 

Läs mer om våra genomförda studier och uppnådda resultat

Senast ändrad 2021-05-25