BIP TIC

BIP TIC arbetar med att utveckla och utvärdera internetförmedlad beteendeterapi för barn och ungdomar i åldern 9 till 17 år med Tourettes syndrom eller ihållande (kroniska) motoriska eller vokala tics.

BIP TIC arbetar med att utveckla och utvärdera internetförmedlad beteendeterapi för barn och ungdomar i åldern 9 till 17 år med Tourettes syndrom eller ihållande (kroniska) motoriska eller vokala tics.

Vad är tics?

Tics är plötsliga, repetitiva, icke-rytmiska, till större delen ofrivilliga rörelser eller ljud, som kommer och går över tid. Exempel på vanliga rörelser vid motoriska tics är ögonrörelser, ansiktsgrimaser och axelryckningar. Exempel på vanliga ljud vid vokala/fonetiska tics är harklingar, hostningar och yttranden av ord.

Tics debuterar vanligen i 4- till 6-årsåldern, är som värst i 10- till 12-årsåldern, för att sedan för många av de drabbade avta under vuxenlivet. När man har haft tics längre än ett år kan man få en av de två diagnoserna Tourettes syndrom respektive ihållande (kroniska) motoriska eller vokala tics. Tourettes syndrom innebär att man någon gång haft både motoriska och vokala tics, medan ihållande (kroniska) motoriska eller vokala tics innebär att man har motoriska eller vokala tics, men aldrig haft både och.

Tillstånden är vanliga och beräknas finnas hos cirka en procent av befolkningen. Tics kan innebära problem på många olika sätt. De kan hindra utförandet av aktiviteter eller skolarbete, störa samtal, leda till undvikandebeteenden, upplevas som pinsamma, leda till en ansträngd familjesituation, göra ont, samt i vissa fall även riskera att orsaka fysisk skada.

En vanlig missuppfattning är att patienter med Tourettes syndrom yttrar fula ord, vilket dock endast förekommer hos en mindre del av patienterna. En annan missuppfattning är att patienter med Tourettes syndrom per definition också skulle ha andra beteendemässiga svårigheter, till exempel sådana som har med aggression eller uppförande att göra. Det stämmer inte, utan Tourettes syndrom innebär inget annat än förekomst av just motoriska och vokala tics. Särskilt vanliga samtidiga tillstånd vid Tourettes syndrom är adhd och tvångssyndrom.

Vad handlar det här forskningsprojektet om?

Som deltagare i studien kommer barnet/ungdomen att lottas till en av två olika typer av internetförmedlad beteendeterapi. I båda behandlingarna får barnet/ungdomen och vårdnadshavarna information om tics. Behandlingarna skiljer sig sedan något åt när det gäller vilka hanteringsstrategier som instrueras, men innehåller i båda fallen komponenter som rekommenderas i europeiska behandlingsriktlinjer.

Gemensamt för båda behandlingarna är att de förmedlas över internet under tio veckor, samt att barnet/ungdomen och vårdnadshavarna under dessa veckor har regelbunden tillgång till en egen behandlare. Projektets mål är att göra effektiv behandling mer tillgänglig för patientgruppen.

Om ni är intresserade av BIP TIC kan barnet/ungdomen eller vårdnadshavaren göra en intresseanmälan nedan. Vårdnadshavaren blir sedan uppringd av en behandlare/terapeut för en kort telefonintervju. Om aktuellt, bokas det därefter in en längre intervju med barnet/ungdomen och minst en vårdnadshavare, där det bestäms om BIP TIC kan passa för barnet/ungdomen. Intervjun kan genomföras vid vår mottagning i Stockholm eller på distans via webbkamera.

Studien är ett samarbete mellan barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i Region Stockholm och Karolinska Institutet. Som deltagare i studien kommer barnet/ungdomen att räknas som patient inom BUP Stockholm, varpå besöken kommer att journalföras enligt ordinarie kliniska rutiner.

Har du frågor?

Har du några frågor kan du ringa studiekoordinator/leg. psykolog Per Andrén på telefonnummer 08-123 522 23, alternativt skicka e-post till per.andren@ki.se

Intresseanmälan

Uppdatering 2021-04-19:
Intresseanmälan till studien är nu stängd. Stort tack till alla er som har anmält intresse för att delta i studien. Studiens resultat kommer att publiceras inom cirka två år i en vetenskaplig tidskrift. Håll utkik på denna sida för länk till den kommande artikeln: Resultat från BIP-projekten.

Vid frågor kontakta studiekoordinator Per Andrén, per.andren@ki.se

Ett urval av personalen som arbetar i forskningsprojektet:

Per Andrén, leg. psykolog, doktorand (studiekoordinator)
David Mataix-Cols, professor (studieansvarig)
Eva Serlachius, överläkare, docent i barn- och ungdomspsykiatri

Senast ändrad 2022-08-22