Barninternetprojektet

Barninternetprojektet, BIP, är ett samarbete mellan Karolinska institutet och barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm. BIP består av många olika forskare som arbetar med internetförmedlad behandling för olika psykiska besvär, till exempel ångest, tvångssyndrom, självskadebeteende, ont i magen och tics.

Förhoppningen är att internetbehandlingar kan hjälpa till så att fler barn och ungdomar kan få tillgång till psykologisk behandling snabbt och enkelt.

BIP har funnits sedan 2010 och initierades av barnpsykiatern och forskaren Eva Serlachius.

Forskningen inom BIP sker framförallt på Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum på Gävlegatan 22, våning 8, i Stockholm.

Senast ändrad 2021-08-31