Studien AIDA – om uppmärksamhet och beslutsfattande hos unga med depression

Depression är en av de vanligaste formerna av psykisk ohälsa hos ungdomar och vuxna. När man lider av depression påverkas ofta ens sätt att uppmärksamma sin omvärld, fatta beslut och lära sig saker. Genom att studera det här närmare kan vi förstå mer om vad som ligger bakom depression hos ungdomar.

Aida är en studie om hur ungdomar i åldern 13–17 år som har en depression fattar beslut och uppmärksammar händelser i sin omgivning.

Vem kan delta i studien?

Studien är öppen för dig som är ung, har en depression och är med i forskningsprojektet IDA, som utvärderar effekten av internetförmedlad behandling för depression.

Det går också att vara med i projektet utan att ha en depression. Då är du med i en kontrollgrupp.

De som är med i studien genomför olika uppgifter där de spelar korta spel eller tittar på bilder och filmer. Studien har två delar. I den första delen kommer du till BUP:s lokaler på Gävlegatan 22 i Stockholm och genomför uppgifter medan vi mäter ögonrörelser med en teknik som heter ögonspårning (så kallad eye tracking). Detta är helt ofarligt och känns inte alls. Den andra delen består av ett antal test/spel som du kan göra hemifrån med en vanlig dator med internetanslutning. Vissa deltagare kommer att få göra även denna del på plats när de besöker oss. Som tack för att du är med får du två biobiljetter.

Vill du veta mer om studien? Kontakta Johan Lundin Kleberg, psykolog, docent och projektledare, på johan.lundin.kleberg@ki.se.