IKBT för barn och ungdomar med BDD

IKBT för barn och ungdomar med BDD är en studie som riktar sig till ungdomar mellan 12 och 17 år som har BDD. Deltagare i studien får prova en av två olika behandlingar baserade på kognitiv beteendeterapi (KBT) med behandlarstöd via internet under 12 till 14 veckor.

Vad är BDD?

Dysmorfofobi – även kallat BDD efter engelskans body dysmorphic disorder – innebär att man upplever sitt utseende som så fult eller konstigt att det begränsar det dagliga livet. För en tonåring kan det innebära att tankarna kring utseendet och kroppen blir så ångestfyllda och plågsamma att tonåringen börjar undvika viktiga saker som att gå till skolan, fritidsaktiviteter eller umgänge med kompisar.

Kunskapen om BDD är begränsad, och det kan vara svårt att få tillgång till rätt behandling. Tidigare forskning har visat att internetförmedlad behandling fungerar för vuxna med BDD. Därför vill forskare vid Karolinska Institutet, i samarbete med BUP, nu utvärdera två psykologiska behandlingar på internet för ungdomar med BDD.

Behandlingen är kostnadsfri och öppen för deltagare från hela landet.

Hur går studien till?

Deltagare i studien får prova en av två olika behandlingar som baseras på kognitiv beteendeterapi (KBT) med behandlarstöd via internet under 12 till 14 veckor. Tillsammans med vårdnadshavarna och med stöd av en behandlare får ungdomen gå igenom ett behandlingsprogram för att övervinna sin BDD.

Studien innebär också att barn och vårdnadshavare blir intervjuade och får svara på enkätfrågor – före, under tiden, och direkt efter behandlingsperioden. Forskarna kommer därefter att intervjua deltagarna vid uppföljningsbesök som sker med jämna mellanrum under det första halvåret efter genomgången behandling.

Syftet med uppföljningssamtalen är att undersöka hur deltagarna mår efter avslutad behandling.

Vem kan delta?

För att kunna delta i studien ska du

  • vara en ungdom mellan 12 och 17 år med dysmorfofobi (du behöver inte ha diagnosen ställd redan – det tar vi forskare reda på)
  • inte ha gått i kognitiv beteendeterapi för dysmorfofobi under det senaste året
  • inte gå i någon annan psykologisk behandling just nu
  • om du använder läkemedel mot dysmorfofobi eller andra psykiska besvär (t.ex. SSRI) ha dessa utprövade och stabila sedan minst 6 veckor
  • ha tillgång till dator och mobiltelefon med internetuppkoppling, och kunna kommunicera på svenska i tal och skrift (eftersom behandlingarna är på svenska).

Det går bra att ha andra diagnoser utöver dysmorfofobi, som autism, adhd eller något ångesttillstånd, till exempel social ångest. Men dysmorfofobin ska upplevas som ett viktigt problem för ungdomen för att hen ska ha nytta av studien. Ungdomen ska också ha fått ta del av stöd och anpassningar för sin neuropsykiatriska problematik, så att vi inte missar detta.

Här finns mer information om studien till ungdomar och vårdnadshavare

Information till ungdomar

Information till vårdnadshavare

Intresseanmälan

Intresseanmälan görs via ett formulär av en vårdnadshavare eller av tonåringen själv.

En behandlare kommer sedan att kontakta er för en kort telefonintervju. Om det blir aktuellt att gå vidare med anmälan bokas ni in till en tre timmar lång intervju på plats på någon av våra mottagningar i Stockholm, Göteborg eller Lund, eller i undantagsfall via videosamtal. Observera att det endast är vår mottagning i Stockholm som rekryterar deltagare i dagsläget. Mottagningarna i Göteborg och Lund kommer påbörja rekrytering senare.

Minst en av vårdnadshavarna behöver vara med på besöken, men vi ser helst att samtliga vårdnadshavare deltar.

Studien är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Region Stockholm, Region Skåne och i Västra Götalandsregionen. Som deltagare kommer ungdomen att räknas som patient vid någon av dessa BUP-mottagningar.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta studiekoordinator och leg. psykolog Anita Birovecz på telefonnummer 08-123 522 20, eller (för snabbare kontakt) via e-post till anita.birovecz@ki.se.

Ansvarig forskare: Lorena Fernández de la Cruz, docent och psykolog, som nås på lorena.fernandez.de.la.cruz@ki.se.