Vad kan koncentrationsproblem bero på?

Det finns många saker som kan vara orsak till att du får svårt att koncentrera dig.

Kanske finns det saker i ditt liv som är problematiska och som stjäl uppmärksamhet. Det kan till exempel vara att du har det oroligt hemma, att du har en ansträngd relation till familj eller vänner, att du inte trivs i skolan eller att du lever under annan stress.

Andra förklaringar kan vara att du på något sätt mår psykiskt dåligt, till exempel lider av stark ångest, att du är deprimerad och nedstämd, att du mår dåligt på grund av en kris eller att du har förlorat någon och känner sorg och saknad. Då kan tankarna tas upp av det och du får svårt att koncentrera dig på det som du behöver klara av i vardagen, till exempel skolarbetet.

Koncentrationsproblem kan också vara ett symtom på adhd.

Senast ändrad 2022-09-21