Koncentrationsproblem – vad händer på BUP?

När du kommer till BUP behöver vi ta reda på vad koncentrationsproblemen beror på.

Då ställer vi frågor om din livssituation, till exempel hur du har det hemma, med kompisar, på fritiden och i skolan. Vi försöker också ta reda på vad som brukar störa och göra att du inte kan koncentrera dig. Du får berätta om det finns något i livet som gör dig orolig eller om du har varit med om någon svår händelse som du tänker mycket på. Du får också beskriva hur koncentrationsproblemen begränsar livet och hur länge du har haft det så. Vi ställer de här frågorna för att du ska få rätt sorts stöd och hjälp.

Vilken hjälp och behandling vi föreslår beror på vad som är orsaken till att du har svårt att koncentrera dig. Det kan till exempel vara att du lider av stark ångest, att du är deprimerad och nedstämd, att du mår dåligt på grund av en kris eller att du har förlorat någon och känner sorg och saknad. Koncentrationsproblem kan också vara ett symtom på adhd.

Du får en behandling som hjälper mot det som ligger bakom koncentrationsproblemen. Du får vara med och bestämma tillsammans med behandlaren och dina föräldrar hur behandlingen ska läggas upp.

Senast ändrad 2022-09-21