Om Barninternetprojektet, BIP

Barninternetprojektet, BIP, är ett samarbete mellan BUP i Stockholm och Karolinska Institutet. BIP består idag av flera olika forskare som arbetar med internetförmedlad behandling för olika psykiska besvär som till exempel ångest, tvångssyndrom, självskadebeteende, ont i magen och tics.

Förhoppningen är att internetbehandlingar kan hjälpa till så att fler barn och ungdomar kan få tillgång till psykologisk behandling snabbt och enkelt.

BIP har funnits sedan 2010 och initierades av barnpsykiatern och forskaren Eva Serlachius.

Forskningen inom BIP sker framförallt på Barn-och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum på Gävlegatan 22, våning 8, i Stockholm.

Pågående studier

Depression

BIP IDA Pilot är ett forskningsprojekt som utvecklar och utvärderar internetförmedlad psykologisk behandling för ungdomar i åldern 13 till 17 år med d...

Läs mer om BIP IDA

Tourettes syndrom / ihållande tics

BIP TIC arbetar med att utveckla och utvärdera internetförmedlad beteendeterapi för barn och ungdomar i åldern 9 till 17 år med Tourettes syndrom elle...

Läs mer om BIP TIC

Sömn

BIP Sömn arbetar med att utveckla och utvärdera internetförmedlad KBT för ungdomar med sömnproblem.

Läs mer om BIP Sömn

Tvångssyndrom – OCD

BIP OCD utvecklar och utvärderar internetförmedlad KBT för barn och ungdomar med tvångssyndrom, OCD.

Läs mer om BIP OCD

Ont i magen

BiP Ont i magen utvecklar internetförmedlad behandling för barn (8–12 år) och ungdomar (13–17 år) med funktionella magtarmproblem.

Läs mer om BIP Ont i magen

Social ångest

BIP SoFT utvecklar och utvärderar internetförmedlad KBT för unga med social ångest.

Läs mer om BIP SoFT

Överdriven oro

BiP Oro utvecklar KBT-behandling för ungdomar med överdriven oro.

Läs mer om BIP Oro
Logga BarnInternetProjektet, BIP

Anmäl dig till studier

Tourettes syndrom / ihållande tics

Besväras ditt barn/ungdom av tics, alltså rörelser eller ljud som hen inte kan hjälpa? Då kan ni delta i en studie där vi utvärderar internetförmedlad beteendeterapi för barn och ungdomar mellan 9-17 år.

Läs mer om studien och anmäl dig

Självskadebeteende


Lider ditt barn av självskadebeteende? Då kan ni delta i BiP:s studie om KBT-behandling över internet för ungdomar 13–17 år.

Läs mer om studien och anmäl dig

 Social uppmärksamhet

Vill ditt barn/ungdom vara med i en studie där vi undersöker hur unga personer tittar på och uppmärksammar bilder av ansikten och olika föremål? Då kan ni delta i en studie om social uppmärksamhet. Barn/ungdomar mellan 10-17 år kan delta i studien.

Läs mer om studien och anmäl dig

Anmäl dig till studier

 

Vad är internetbehandling?

Psykologisk behandling över internet fungerar nästan på samma sätt som när man kommer till en mottagning, men att man kan jobba hemifrån från sin dator.

Läs mer om internetbehandling

Fungerar internetbehandling?

Man kan säga att ungefär hälften blir hjälpta av internetbehandlingen och de flesta som gjort internetbehandling är nöjda och tycker att behandlingen har varit till stor hjälp.

Läs mer om resultaten av internetbehandling