Remiss till DBT-teamet

För att komma till BUP:s DBT-team behövs en remiss från en lokal BUP-mottagning. Mottagningen kontaktar DBT-teamet som gör en bedömning om dialektisk beteendeterapi kan vara en lämplig behandling.

Kontakten inleds alltid med ett första informationsmöte. Då får ungdomen och föräldrarna information om DBT, och vi som arbetar i teamet får veta lite mer om de problem man söker hjälp för.

Därefter startar vi en bedömningsfas, som tar några veckor. Då gör vi bland annat intervjuer för att få veta mer om ungdomen och problemen. Även den unga och vårdnadshavarna får ytterligare information om arbetet i DBT i den här fasen.

Om vi kommer fram till att DBT är en lämplig behandling, och ungdomen är positiv till att gå vidare, får hen möjlighet att prova på arbetssättet i DBT och att fundera på möjliga mål för behandlingen. Först därefter tar behandlare, ungdom och föräldrar ställning till om behandlingen ska starta, och vi skriver i så fall ett kontrakt med ungdomen och föräldrarna.

Om beslutet blir att DBT inte är rätt behandling återgår familjen till sin lokala BUP-mottagning.

Senast ändrad 2022-06-30