Varför har vissa svårt att kontrollera ilska?

Om du har problem med ilska har du svårt att styra dina impulser att brusa upp och bli arg. Du får lätt utbrott istället för att lösa situationer på annat sätt, till exempel genom att prata.

Det kan finnas många olika orsaker till att du har det så. Kanske finns det andra saker i ditt liv som är problematiska som stör. Det kan till exempel vara att du har det oroligt hemma, att du har en ansträngd relation till familj eller vänner, att du inte trivs i skolan eller att du lever under annan stress. Det kan göra att du bär på en ledsenhet eller oro som visar sig i ett argt beteende.

Senast ändrad 2022-09-21