Psykos

illustration psykos

Om man får en psykos kan man höra saker som inte finns. Det kallas att ha hörselhallucinationer. Man kan också ha lukt-, känsel-, syn eller smakhallucinationer.
Hallucinationer behöver inte vara ett symtom på psykos. Det finns flera andra sjukdomar där det också kan hända att man får hallucinationer.


Andra psykotiska symtom kan vara:

  • Vanföreställningar, som är att uppfatta verkligheten på ett annat sätt än de flesta andra. De kan vara ett sätt att försöka hitta förklaringar till hallucinationer man upplever. Om man till exempel har en lukthallucination och tycker att det luktar gas, och om man dessutom är ovanligt misstänksam, kan man få vanföreställningen att någon försöker förgifta en.
    Vanföreställningar kan också komma utan att man har hallucinationer. Till exempel kan man tro att någon har placerat ut kameror för att övervaka en.


Läs mer om psykos

Fråga BUP
Våra senaste frågor och svar