Bipolär sjukdom

illustration bipolär sjukdom

Alla känner sig glada ibland och ledsna ibland, har mycket energi ibland och är orkeslösa ibland. För de flesta beror det på vilken situation man är i, hur utvilad man är, om man mår bra eller om något speciellt har hänt. Men om man har bipolär sjukdom är svängningarna mellan olika känslor starkare. Känslorna är som en bergochdalbana – topparna är högre och dalarna djupare, och känsloläget håller i sig under en längre period. Då är man deprimerad i perioder och uppvarvad eller manisk i perioder.


Under perioderna när man är deprimerad känner man sig ofta:

  • nedstämd och har dålig självkänsla
  • irriterad
  • ointresserad av sådant som man i vanliga fall tycker är roligt

Läs mer om bipolär sjukdom

Fråga BUP
Våra senaste frågor och svar