Psykos

illustration psykosOm man får en psykos är det vanligt att man hör saker som inte finns. Det kallas att ha hörselhallucinationer. Det kan också vara lukt-, känsel-, syn eller smakhallucinationer.

Hallucinationer behöver inte vara ett symtom på psykos. Det finns flera andra sjukdomar där det också kan hända att man får hallucinationer.


Andra psykotiska symtom kan vara:

 • Vanföreställningar, som är att uppfatta verkligheten på ett annat sätt än de flesta andra. De kan vara ett sätt att försöka hitta förklaringar till hallucinationer man upplever. Om man till exempel har en lukthallucination och tycker att det luktar gas, och om man dessutom är ovanligt misstänksam, kan man få vanföreställningen att någon försöker förgifta en.
 • Vanföreställningar kan också komma utan att man har hallucinationer. Till exempel kan man tro att någon har placerat ut kameror för att övervaka en.
 • Hänsyftningsidéer, som är att övertolka händelser som tecken till en själv. Man kan till exempel tro att det som sägs på tv eller står i tidningen innehåller hemliga meddelanden.
 • Tankestörningar, när sättet att tänka påverkas. Då kan man till exempel uppleva att man kan läsa andras tankar, eller tvärtom, att andra kan läsa ens egna tankar. Man kan också uppleva att man själv inte kan påverka sina egna tankar, till exempel att de styrs av någon eller något utifrån.
 • Under en psykos är det också vanligt att man tappar lust och intresse för många saker, att man får svårare att bestämma sig och inte vet vad man vill eller vad man tycker om, och att blir mer inåtvänd och mindre intresserad av att umgås med andra.
 • Man kan också få svårare att koncentrera sig och att komma ihåg saker. Det gör att det kan bli problem med att klara av skolarbetet och andra vardagliga sysslor.
 • Man kan verka förändrad i sin personlighet och ibland få svårt att lita på sin omgivning.


När man får en psykos kan man ha ett eller flera av symtomen. Vissa symtom kan vara svåra att förstå att man har, eftersom det man upplever känns verkligt. Därför ser man dem inte som tecken på en sjukdom. Vissa symtom kan vara lättare för människor man har runt omkring sig att se.

Man kan ibland ha psykosliknande symtom utan att vara sjuk. Till exempel kan man tycka att man hör någon ropa ens namn eller att man ser en skugga i ögonvrån fastän ingen är där. Men det viktigt att snabbt söka stöd och hjälp om man har symtom som gör att andra blir oroliga för en, eller om man har flera av de tidiga besvär som ibland kan utvecklas till en psykossjukdom.


Tidiga besvär som kan utvecklas till psykossjukdom

Det går ofta långsamt när man får en psykossjukdom och i början kan symtomen vara otydliga. Om man har några av symtomen är det bra att få hjälp på BUP med att följa upp dem. Då kan man kontrollera om de försvinner eller blir värre. Om de blir värre, kan man få hjälp med att må bättre och bli frisk igen.


Tidiga besvär som ibland kan utvecklas till psykossjukdom är:

 • Att man inte längre klarar skolarbetet eftersom man får svårt att koncentrera sig, att komma ihåg saker, att planera och att lösa problem.
 • Att man mest vill vara ensam och inte umgås med familj eller kompisar som förut.
 • Att man blir intresserad av saker som andra har svårt att förstå att man gillar.
 • Att sinnesintrycken förändras eller förvrängs, det vill säga att man ser eller hör annorlunda eller att man börjar tycka att mat smakar eller luktar konstigt. Man kan också bli mer känslig för intryck och höra röster som andra inte hör.
 • Att man blir mer misstänksam mot omgivningen och får svårare att lita på andra.
 • Att man får svårare att förstå hur andra tänker och känner.
 • Att man får ångest eller drabbas av en depression.


Stöd och hjälp

Det är viktigt att söka hjälp om man har flera av de tidiga besvär som kan utvecklas till psykossjukdom. Då kan man undersöka symtomen och upptäcka om en sjukdom är på väg. Då kan man också få behandling mot den.

Om man har psykotiska symtom är det viktigt att snabbt söka hjälp.

Man kan vända sig direkt till BUP eller be sina föräldrar om hjälp med att ta kontakt. Man kan också vända sig till elevhälsan som kan hjälpa till med att kontakta oss på BUP.


Akut hjälp om man har insjuknat i en psykos

Det kan vara svårt att själv förstå att man behöver akut hjälp eftersom det man upplever under en psykos känns verkligt. Ofta är det familj eller andra nära personer som märker att man inte mår bra och kanske blir oroliga för att man ska göra något farligt. Då kan man behöva hjälp av dem med att söka akut hjälp.

På vardagar under dagtid vänder man sig till en av våra lokala mottagningar. Under kvällar, nätter och helger vänder man sig istället till BUP-klinikens Akutenhet.

Fråga BUP
Våra senaste frågor och svar