Ätstörningar

Det finns flera typer av ätstörningar och de kan yttra sig på olika sätt. En ätstörning sitter inte i hur man ser ut eller hur mycket man väger, det handlar snarare  om känslor och tankar. 

Ibland stannar det vid tankar om att man vill ändra sin kropp, men om man börjar göra saker för att kontrollera sin kropp, kan det handla om en ätstörning. Det kan till exempel vara så att man går för långt i sin vilja att äta nyttigt eller motionera och istället utvecklar ett beteende som inte är hälsosamt. Det kan också vara så att man regelbundet hoppar över måltider eller i ensamhet äter stora mängder mat.

Ätstörningar brukar delas in i:

  • Anorexi, som innebär att man försöker svälta sig själv för att gå ner i vikt.
  • Bulimi, som innebär att man hetsäter stora mängder mat på kort tid. Efteråt försöker man bli av med det man ätit, till exempel genom att man framkallar kräkningar, missbrukar laxermedel eller motionerar överdrivet mycket.
  • Hetsätningsstörning, som innebär att man hetsäter. Skillnaden från bulimi är att man inte försöker göra sig av med det man ätit efteråt.
  • Ätstörning utan närmare specifikation som innebär att man känner igen sig i delar av beskrivningarna för anorexi och bulimi. Det är den vanligaste typen av ätstörning.

Gemensamt för personer med ätstörningar är att vikt, mat och ätande tar upp en väldigt stor del av ens tankar och liv.

Det är vanligt att man själv inte inser att man är sjuk. Man hittar sätt att tänka och resonera som verkar sakliga och rimliga, men andra kan ofta se att något är fel och bli oroliga.

 

Stöd och hjälp

Om man är så rädd att gå upp i vikt att man hoppar över måltider, kräks efter att man har ätit eller är fixerad vid att träna och äta nyttigt, kan man behöva stöd och hjälp. Det kan vara svårt att själv ta sig ur alla de tankar om mat, vikt och kroppsutseende som man ofta har när man har ätproblem. Ett bra sätt att börja söka hjälp är att prata med skolsköterskan. Hen kan hjälpa till med vidare kontakter hos BUP eller en enhet för ätstörningsvård. Man kan också vända sig direkt till BUP eller till någon av ätstörningsenheterna i Stockholms län.

Fråga BUP
Våra senaste frågor och svar