Adhd

adhd illustrationAdhd innebär att man har svårt med uppmärksamhet och koncentration, överaktivitet – det vill säga att vara ”lagom” aktiv, och att man ofta är impulsiv. 

Svårigheterna med uppmärksamhet och koncentration brukar leda till att:

 • Skolarbetet känns svårt eftersom man inte orkar koncentrera sig längre stunder.
 • Det lätt blir slarvfel för att man missar detaljer. 
 • Man har svårt att komma ihåg vad läraren säger och får fråga flera gånger. 
 • Man orkar inte hålla på länge med samma sak och känner sig lätt trött och uttråkad.
 • Man har svårt att komma igång med saker och svårt att bli klar med sådant som man har påbörjat.


Att man är överaktiv kan göra att:

 • Det känns svårt att sitta still. 
 • Man gärna vill prata så fort och mycket att andra inte hinner med. 
 • Man lätt känner sig rastlös. 
 • Det kan kännas svårt att sitta still och det är vanligt att man känner sig rastlös.


Impulsiviteten
 kan göra att man ofta hamnar i situationer där:

 • Kompisar och familj blir ledsna eller arga för att man säger och gör saker utan att hinna tänka efter. Ibland kan man också känna att man ångrar saker.
 • Man lätt hamnar i bråk eftersom man har svårt att kontrollera sin ilska.

De här olika egenskaperna kan man ha i olika stor grad – det varierar från person till person.

Adhd är ganska vanligt och det finns hos barn och vuxna, flickor och pojkar. Man tror att cirka 3–4 av 100 personer har adhd.

 

Stöd och hjälp i skolan

Om man ofta känner att det är svårt att hålla sig koncentrerad, att sitta still och att ens impulsivitet ställer till problem, kan man behöva stöd och hjälp för att lättare klara av omgivningens krav. Ofta märks det mest i skolan och det är där man brukar behöva göra flest förändringar. Börja därför med att prata med skolsköterskan. Skolan ansvarar för att erbjuda det stöd som behövs för att göra skolarbetet lättare för den som är elev. För de allra flesta löser sig problemen då så att det blir lättare att klara skolarbetet. Men om man behöver mer hjälp än vad skolan erbjuder kan man vända sig till BUP.

 

Att utreda adhd

Om det visar sig att den hjälp man får i skolan inte räcker kan man vända sig till BUP eller till en barnläkarmottagning. Man kan också vända sig direkt till oss på BUP eller till barnläkarmottagningen om man har så stora problem att vardagen inte alls fungerar, till exempel om man upplever problem i fler situationer än i skolan.

Om utredningen görs på BUP behöver man komma hit flera gånger, både för att träffa behandlingspersonal och för att göra olika tester. Det är viktigt att ta reda på om svårigheterna beror på adhd eller något annat, så att man kan få rätt sorts stöd och hjälp.

När man kommer till BUP får man beskriva sina svårigheter och i vilka situationer det brukar uppstå problem. Man får också berätta hur länge det har känts så. Vi pratar om det som kan vara svårt, men även om ens styrkor och hur man kan använda dem på bästa sätt. Vi kommer också att prata med föräldrarna för att få deras bild och för att de ska kunna stötta en på bästa sätt. Under utredningen får man även göra en läkarundersökning.

Testerna går bland annat ut på att lösa olika uppgifter på tid och att testa sin rörelseförmåga. Man gör testerna för att personer med adhd brukar ha svårt för vissa sorters uppgifter, medan man klarar andra väldigt lätt. Resultaten väger vi sedan in i bedömningen för att se om ens egenskaper stämmer överens med egenskaper som personer med adhd brukar ha.

Om vår bedömning pekar på att man har adhd kan man få stöd och hjälp för att lättare klara av sin vardag.

Fråga BUP
Våra senaste frågor och svar

Fakta

Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit hyperactivity disorder, som betyder uppmärksamhetsstörning med överaktivitet.

ADD (Attention Deficit Disorder) är en form av adhd, där man har svårigheter med uppmärksamhet och koncentration, men inte med överaktivitet.

Barns röst i vården

Riksförbundet Attentions projekt Barns röst har gjort filmer för barn och ungdomar där man kan lära sig mer om neuropsykiatriska diagnoser som adhd och autismspektrum. 

Se filmerna