Adhd

adhd illustrationAdhd innebär att man har svårt med uppmärksamhet och koncentration, överaktivitet – det vill säga att vara ”lagom” aktiv, och att man ofta är impulsiv. 

Svårigheterna med uppmärksamhet och koncentration brukar leda till att:

  • Skolarbetet känns svårt eftersom man inte orkar koncentrera sig längre stunder.
  • Det lätt blir slarvfel för att man missar detaljer. 
  • Man har svårt att komma ihåg vad läraren säger och får fråga flera gånger. 
  • Man orkar inte hålla på länge med samma sak och känner sig lätt trött och uttråkad.
  • Man har svårt att komma igång med saker och svårt att bli klar med sådant som man har påbörjat.

Läs mer om adhd

Fråga BUP
Våra senaste frågor och svar

Fakta

Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit hyperactivity disorder, som betyder uppmärksamhetsstörning med överaktivitet.

ADD (Attention Deficit Disorder) är en form av adhd, där man har svårigheter med uppmärksamhet och koncentration, men inte med överaktivitet.

Barns röst i vården

Riksförbundet Attentions projekt Barns röst har gjort filmer för barn och ungdomar där man kan lära sig mer om neuropsykiatriska diagnoser som adhd och autismspektrum. 

Se filmerna