Organisation

BUP är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde som är en vårdgivare inom Region Stockholm. Inom BUP finns två geografiska sektioner för lokal mottagningsvård, en sektion för heldygnsvård samt en sektion för specialenheter.

Ledningsgruppen för BUP består av verksamhetschefen, sektionsområdeschefer som ansvarar för vården inom respektive område, en patientsäkerhetsöverläkare, en administrativ chef, en forskningschef och en ST-chef. 

Som stöd till verksamheterna finns en stab som arbetar med administration, ekonomi, HR, kommunikation, projektledning, it, lokalfrågor, verksamhetsuppföljning, ST-utbildning och internutbildning.

Uppdaterad kunskap är centralt i vårt arbete. Medarbetare inom BUP har tillgång till kvalificerad internutbildning, vi utbildar ST-läkare, erbjuder PTP-tjänstgöring för psykologer och tar emot praktikanter inom våra olika yrkeskategorier.

För oss är det också viktigt att lyssna på våra patienters upplevelser av vården och att hela tiden utveckla och förbättra vår verksamhet. Vi arbetar därför med ett flertal utvärderings- och utvecklingsprojekt. Genom Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum har vi en plattform för kliniknära forskning. Tillsammans är vi drygt 1 000 medarbetare som arbetar för att erbjuda rätt vård när och där det behövs.
Basen i verksamheten är de lokala barn- och ungdomspsykiatriska mottagningarna. Vi har 13 lokala BUP-mottagningar i Stockholms län.

Inom BUP har vi även ett antal mottagningar och enheter som är specialiserade på olika typer av problematik och behandlingsformer. Och när omfattande behandlingsinsatser behövs under en period kan vi ge barn, ungdomar och deras föräldrar stöd inom BUP Heldygnsvård.

BUP:s lokala mottagningar finns i Täby, Danderyd, Sollentuna, Bromma, Solna, Kungsholmen, Jakobsberg, Globen, Ektorp, Farsta, Skärholmen, Södertälje och Huddinge.

På de lokala BUP-mottagningarna arbetar psykologer, socionomer, läkare, sjuksköterskor och arbetsterapeuter som är specialister inom barn- och ungdomspsykiatri. De arbetar med olika former av stöd och behandling för att hjälpa familjen och barnet eller tonåringen att fungera bra i sin hemmiljö, bland kamrater och i skolan.

Till BUP Heldygnsvård kommer barn och ungdomar med allvarlig psykiatrisk problematik som djupa depressioner, självmordsförsök, svåra ätstörningar och psykoser. De kan komma akut eller via någon av våra lokala mottagningar. På våra vårdavdelningar kan barnen, ungdomarna och deras familjer få skydd och stöd när de under en period behöver omfattande och intensiva behandlingsinsatser.

BUP:s Specialenheter är mottagningar och team med speciell kompetens om barn som upplevt våld i familjen, sexuella övergrepp, självskadebeteende, migrationsproblematik och uppgivenhetssymtom.

BUP Stockholms organisationsschema (pdf)

BUP:s ledning och lokala verksamhetsstöd

Telefon: 08-514 520 00

Besöks- och postadress:
Sachsgatan 10
118 61 Stockholm


E-postadress: 
bup.slso@sll.se

Obs! Av sekretesskäl kan
du inte kontakta oss via e-post i
patientärenden, ring oss istället.

Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO

SLSO är en del av Region Stockholm och har hand om vård utanför akutsjukhusen. SLSO erbjuder vård i livets alla skeden.

Läs mer om SLSO