Nationell högspecialiserad vård till BUP Stockholm i januari

BUP Stockholm har av Socialstyrelsen fått det nationella uppdraget att utföra högspecialiserad vård för patienter med svårt självskadebeteende. Uppdraget inleds i januari 2023, och i april kommer sannolikt de första utomlänspatienterna att vara placerade inom vår heldygnsvård.

Göran Rydén, verksamhetschef för BUP Stockholm, beskriver behovet av högspecialiserad vård inom barnpsykiatrin.

– Patienter med svårt självskadebeteende har varit en utmaning för barn- och vuxenpsykiatrin i många år. Många signaler har pekat på att här finns det behov av ett nationellt grepp för att hjälpa dessa patienter och det är bakgrunden till uppdraget som nu har landat hos oss inom BUP Stockholm.

Uppdraget innebär att ett fåtal patienter med svårt självskadebeteende kommer att remitteras till BUP Stockholm från olika delar av Sverige och även från Region Stockholm. Det rör sig till en början om max fyra patienter som då kommer att bli inlagda inom BUP:s heldygnsvård. De vårdnadshavare som har rest hit från andra delar av landet kommer även att kunna erbjudas boende här under vårdperioden, som kommer att bli omkring tre månader. Urvalet görs av en särskilt tillsatt remissgrupp.

Börjar i januari

Från den 1 januari 2023 blir det möjligt för regionerna att remittera patienter för den här typen av vård, men det kommer sannolikt att dröja till april innan patienter från andra regioner kommer hit.

– Den region som önskar låta patienter få den här typen av vård kommer att skicka en remiss. Därefter genomförs en initieringsfas i patientens ”hemregion”. När patienten kommer till oss genomför vi ett strukturerat vårdprogram under max tre månader innan patienten åker tillbaka till sin egen region och får fortsatt vård där.

Samlat grepp med fortsatt vård i hemregionen

De patienter som kommer att remitteras till oss har ofta haft en långvarig vårdkontakt inom sin hemregion, berättar Göran Rydén.

– Vår ambition är att ge dessa patienter en form av ”startgrepp” med en samlad och intensiv insats under en avgränsad period. Sedan är det naturligtvis avgörande att patienten får en fortsatt god vård i sin hemregion.

Nytt för barnpsykiatrin i Sverige

Göran Rydén berättar att den här modellen av högspecialiserad vård med DBT-behandling för barn och unga är ny för Sverige, men etablerad i exempelvis Tyskland, Holland och USA.

– Jag har uppfattat det som att modellen i de här länderna fungerar väl.

Goda möjligheter att komma långt på kort tid

Sanna Marek är psykolog och tillsammans med kollegor ansvarar hon för att planera behandlingen för de blivande patienterna som kommer att behandlas med DBT – dialektisk beteendeterapi.

– Vi kommer att skapa en veckostruktur, där själva stommen utgörs av dels individuella sessioner, dels av så kallad färdighetsträning. Vi kommer att ge våra patienter en intensiv behandling där de får lära sig färdigheter för att reglera sina känslor – för att sluta självskada. Vår förhoppning är att den här tidsbegränsade insatsen ska ge en mer stabil och trygg grund för fortsatt behandling på en lägre vårdnivå i hemregionen. Med en så intensiv och koncentrerad insats finns det goda förutsättningar för patienter att ”komma långt på kort tid”.

Lyckat exempel i Göteborg

Sanna Marek tror att det här uppdraget kan leda till något väldigt positivt, i både ett kortare och längre perspektiv.

– Jag besökte nyligen Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg där den här typen av vård redan finns för vuxna patienter. Mitt intryck var att den kan vara otroligt gynnsam för en viss grupp patienter. Så det bådar gott även för oss.

Stor region med stora möjligheter

Region Stockholm fick uppdraget, och Göran Rydén menar att vi bör ha goda möjligheter att erbjuda dessa patienter en god vård.

– Vi är en stor region som har möjlighet att samla olika typer av kompetens, vilket kan vara svårare för en mindre region. Vi har nationellt sett en ganska stor heldygnsvård inom BUP Stockholm, och därmed också möjlighet att subspecialisera vår heldygnsvård. Vi har även ett DBT-team som har ett väldigt bra koncept för att ge dessa patienter vård. Dessutom finns BUP KIND under vårt tak som har mycket kunskap kring autism. Allt detta ger en god grund för vårt nya uppdrag.

Göran Rydén uttrycker en känsla av tillförsikt.

– Det är ett i högsta grad ansvarsfullt uppdrag som kommer att ge oss mycket ny kunskap, som i sin tur kommer att vara hjälpsam för våra patienter i ett brett framtidsperspektiv. När det finns bra människor som vill bra saker – då brukar det bli bra.

Bildtext: Bilden visar ett barn och en vuxen i samtal. De avbildade personerna har ingenting med innehållet att göra. 

Läs beslutet om nationell högspecialiserad vård på Socialstyrelsens webbplats

Publicerad 2022-11-22