Den 1 mars inför även BUP avgift för uteblivet besök

Patientavgifter för uteblivna besök, som redan finns inom den övriga vården, kommer även att införas på BUP från och med den 1 mars 2023.

Det betyder att du som är vårdnadshavare för barn och ungdomar under 18 år får betala en avgift om ni inte kommer till ert bokade besök – om besöket inte har avbokats minst 24 timmar i förväg.

Däremot behöver du inte betala i en del fall då det finns ett giltigt skäl. Det är vårdgivaren som bedömer vad som kan vara giltigt skäl.

– Viktigast är dock att alltid meddela mottagningen i god tid om ni inte kan komma på ert planerade besök så att en annan patient kan erbjudas din bokade tid i stället, säger Henrik Höök, som arbetar med införandet på BUP Stockholm. 

Läs mer om patientavgifter på 1177.se

Läs nyheten på bup.se om förändringar inom BUP

Publicerad 2023-02-01