SIP – Samordnad Individuell Plan

När flera olika ställen – som BUP, socialtjänst och skola – arbetar samtidigt för att hjälpa dig behövs en gemensam plan för att samarbetet ska fungera så bra som möjligt. En sådan plan kallas för en SIP, Samordnad Individuell Plan.

Varför behövs en SIP?

I en samordnad individuell plan, SIP, beskrivs gemensamma mål för de hjälpinsatser du får från flera olika håll, till exempel socialtjänsten, BUP, elevhälsan eller något annat hjälpställe.

För att du ska få så bra hjälp som möjligt är det viktigt att de olika hjälpställena samarbetar med varandra. Alla behöver veta vilka insatser du får, när du får dem och vem som ansvarar för vad. På så sätt säkerställs att du får de insatser du behöver, att insatserna ges i rätt ordning, och att du slipper få samma eller liknande insats från två olika ställen.

Hur går det till att göra en SIP?

Du och dina föräldrar kommer att träffa personal från de olika hjälpställena och bestämma vad som ska göras. Det är viktigt att du är med eftersom du är den som vet mest om dig själv och hur du har det. Om du tycker att något inte stämmer ska du säga det. Då kan man anpassa och ändra den hjälp du ska få. Det är meningen att du ska vara med och bestämma. Det som bestäms sammanställer ni sedan i en skriftlig plan.

När samordning behövs har alla som arbetar i verksamheter som styrs av socialtjänstlagen eller hälso- och sjukvårdslagen skyldighet att ta initiativ till att skriva en SIP. Du kan själv fråga efter en SIP. Du har även rätt att säga nej till att en SIP görs.

Hur kan SIP hjälpa mig?

En SIP gör det lättare för personalen på olika hjälpställen att samarbeta för att ge dig bästa möjliga hjälp. Det blir tydligt för alla vem som ansvarar för vad. Då blir det lättare att uppnå målen med insatserna.

Filmer om insatser på BUP

Skicka en fråga till BUP