Samverkan

Samverkan

Samverkan innebär att personer från olika ställen som man kan få hjälp ifrån – som BUP, socialtjänst och skola – träffas tillsammans med dig och dina nära vuxna. Då blir det lättare för dem att samarbeta och tillsammans se till att du får den hjälp just du behöver.

Varför behöver man samverka?

Om du får hjälp från flera olika ställen – som BUP, socialtjänst, skolan eller annat håll – är det viktigt att alla samarbetar för att hjälpa dig. Då kan du få bästa möjliga hjälp.

Hur går samverkan till?

När olika hjälpställen behöver samverka träffas personer därifrån tillsammans med dig och dina nära vuxna. Det är viktigt att alla får en gemensam bild av problemet och den hjälp du ska få. Alla har ofta sin syn på situationen utifrån sitt perspektiv. 

Samverkan kan handla om ett eller flera möten. Varje möte är ett besök på minst en timme. Ibland kan det vara längre. Under det första mötet ges mycket utrymme till att försöka skapa den gemensamma bilden. Sedan görs en plan som beskriver vad var och en ska göra för att hjälpa dig.

Vad ska jag tänka på?

Det är viktigt att beskrivningen av situationen stämmer med din egen uppfattning. Om du tycker att något inte stämmer ska du säga det. Då kan man anpassa och ändra den hjälp du ska få. Det är meningen att du ska vara med och bestämma. Ett bra sätt att förbereda sig inför mötet är att skriva ned de frågor du har.

Hur hjälper det mig?

Du behöver inte vara med om du tycker det känns jobbigt att sitta länge på ett möte. Du kan också vara med så länge du orkar. Men om du är med och berättar vad du vill så kan du påverka mer. Då kan du vara med och planera den hjälp du ska få. 

Alla på mötet är där för att hjälpa dig. För att hjälpen ska fungera bra behöver var och en veta vilken hjälp andra ger och vad deras egen roll är. Ett samverkansmöte leder till en planering av vad alla ska göra. När alla arbetar åt samma håll kommer den hjälp du får blir mer effektiv.

Fler filmer om insatser

Skicka en fråga till BUP