Kognitivt stöd

Kognitivt stöd är smarta lösningar som hjälper dig att få saker att fungera bättre för dig i vardagen. Det kan till exempel vara hjälp med att hitta sätt att planera bättre. Det kan även vara olika praktiska hjälpmedel.

Varför behövs kognitivt stöd?

Kognitivt stöd är ett samlingsnamn för olika hjälpmedel som kan hjälpa dig om du har svårigheter med att förstå saker, minnas, tänka, planera, välja och hantera tid, som annars skapar hinder i vardagen. Med kognitivt stöd kan du få vardagen att fungera bättre.

Kognitivt stöd kan vara strategier för att bättre hantera vardagssituationer, till exempel att få bättre rutiner. Det kan vara allt från checklistor till tydliga scheman med kvälls- och morgonrutiner.

Kognitivt stöd kan även vara praktiska hjälpmedel. Det kan till exempel vara tunga täcken om du har svårt att sova. Det kan också vara att lära dig använda kalender som hjälp för att hålla reda på tiden.

Hur går det till?

När du ska få kognitivt stöd träffar du en arbetsterapeut på BUP tillsammans med dina föräldrar eller andra nära vuxna. Tillsammans reder ni först ut vilka problem du upplever i vardagen. Du får berätta hur din dag ser ut, vad som fungerar bra och vad du tycker är svårt och krångligt. Du får också berätta vad du vill ska fungera bättre.

Nästa steg är att ni gör en plan för hur ni ska ses. Planen kan vara att träffa dig några gånger för att hitta smarta lösningar tillsammans. Ibland kan planen vara att träffa dina föräldrar för att hjälpa dem att förändra något i era vardagsrutiner.

Oftast träffas ni på er BUP-mottagning. Om det behövs kan arbetsterapeuten någon gång komma hem till dig eller till din skola.

Hur länge behövs kognitivit stöd?

Tiden varierar. Hur länge du behöver kognitivt stöd avgörs av vilka problem du har och vilket stöd du behöver.

Hur kan kognitivt stöd hjälpa dig?

Arbetsterapeuten kan hjälpa dig att hitta och börja använda smarta lösningar som gör att vardagen fungerar på ett bättre och enklare sätt. Då kan din ork räcka till mer som du vill göra.

Filmer om insatser på BUP

Skicka en fråga till BUP