Heldygnsvård

Heldygnsvård

Heldygnsvård innebär att du får vård för ett allvarligt psykiatriskt tillstånd dygnet runt på ett sjukhus. Personal finns hela tiden till hands och du får vara i en trygg och vårdande miljö.

Varför får man vård dygnet runt på en avdelning?

Skäl till att man är i heldygnsvården kan vara att man har stark ångest, en djup depression eller allvarliga psykotiska symtom. Det kan också vara så att man själv inte tycker att man behöver hjälp från BUP, men andra runt omkring en är väldigt oroliga. Många kommer akut när situationen blivit ohållbar.

Hur går heldygnsvård till?

I heldygnsvården får du vara i en trygg och vårdande miljö och behandlingen pågår mer eller mindre hela tiden. Viktiga samtal kan ske vid matbordet, under en promenad eller vid andra tillfällen när man gör något tillsammans.

På dagarna deltar du i behandling och aktiviteter. På nätterna sover du i ett eget – eller ibland delat -  rum på avdelningen. Oftast är dina föräldrar eller andra nära vuxna med i heldygnsvården.

När du kommer görs en planering för den vård du ska få och de mål ni ska uppnå tillsammans. Som patient har du rätt att påverka vården du ska få. Du och dina föräldrar gör planeringen tillsammans med personalen.

Du får också berätta hur du vill att personalen ska göra om du känner dig ledsen eller arg och inte kan hantera dina känslor. Vill du dra dig undan, prata med någon eller göra något annat som hjälper dig? Det är viktigt att du säger hur du vill ha det så att personalen kan stötta dig på bästa sätt och för att den vård du får ska ge så bra resultat som möjligt. Tillsammans kommer ni att hitta nya sätt att hantera svåra situationer.

Man brukar ganska snart börja må bättre. En sak som bidrar till det är att man har en struktur för hur dagen ska se ut; till exempel när man ska sova, äta, ta medicin eller göra aktiviteter.

Det hjälper också att hela tiden ha personal runt omkring sig. Som lyssnar om du vill prata. Som föreslår något att göra och som kan hjälpa dig att hantera jobbiga känslor.   

Under tiden i heldygnsvården pratar ni mycket om vad som ska hända sen, efter tiden i heldygnsvården. Till exempel hur du och dina föräldrar, eller de du bor med, ska kunna hantera svåra situationer som uppstår. Du kan får hjälp till fortsatt kontakt med din lokala BUP-mottagning, eller något annat hjälpställe, om du behöver det.

Hur länge behöver man heldygnsvård?

Heldygnsvård får man under en kortare period, antalet dagar varar varierar helt från person till person.

Kan man bli tvingad till något i heldygnsvården?

Det är frivilligt att få heldygnsvård. Men om det finns risk att man ska skada sig själv eller någon annan, och man behöver vård men vägrar att ta emot den, så kan personalen behöva göra saker mot din vilja. De kan på olika sätt hindra dig från att skada dig själv eller tvinga dig att ta medicin som du behöver.

Hur kan heldygnsvård hjälpa?

I heldygnsvården får du stöd när krafterna hos dig och de runt omkring dig inte räcker till. I det läget erbjuder heldygnsvården en trygg plats där ni får vård under en kortare tid och kan bygga upp krafterna på nytt, och känna att situationen blir mer stabil så att ni kan ta er vidare.

Fler filmer om insatser

Skicka en fråga till BUP