Fördjupad bedömning

Fördjupad bedömning

Det kallas fördjupad bedömning när din behandlare behöver ta reda på mer om dig och din livssituation. Det kan liknas vid att ni ritar en karta över olika saker, till exempel hur det är i skolan, vad du gör på fritiden och hemma, vad du tänker på och olika känslor du har. 

Vad är fördjupad bedömning?

Fördjupad bedömning görs när ett första samtal på BUP inte räcker till för att ta reda på tillräckligt om dig och din situation. Det innebär att du och din behandlare träffas vid fler tillfällen för att hitta svar på de frågor och funderingar som finns kvar efter det första samtalet. Då blir det också mer tydligt vad som är rätt hjälp för dig.   

Hur går fördjupad bedömning till?

Vid en fördjupad bedömning ställer din behandlare frågor om dig, vad som händer i din vardag och hur du upplever det. Ibland kommer du också att få svara på frågor på papper. På så vis kan din behandlare lättare komma fram till vilken hjälp du behöver. Insatsen sker nästan alltid i början av din behandling och är något som de flesta patienter hos BUP får göra.

Hur lång tid tar en fördjupad bedömning?

En fördjupad bedömning brukar innebära flera möten med din behandlare. Det kan vara olika många beroende på vad ditt problem är. 

Ofta får du träffa behandlaren själv. Någon gång träffas ni tillsammans med dina föräldrar eller nära vuxna. Om du vill att en vuxen ska vara med hela tiden går det också bra. Det kan bli aktuellt att en läkare är med på ett av mötena. Varje möte tar ungefär en timme.

Vad ska jag tänka på?

Vid en fördjupad bedömning är det viktigt att du beskriver så mycket du kan om ditt liv, så att kartan blir tydlig och behandlaren lär känna dig bättre. Berätta precis vad du känner – din behandlare tål mer än du tror. Men du måste inte svara om du inte vill. Det viktigaste är att du känner dig trygg.

Under alla möten på BUP är det viktigt att du säger till om det är något du inte förstår, något du inte gillar eller något som du gärna vill prata om. Kom alltid ihåg att det är för din skull behandlaren är där i rummet med dig, och att huvudsaken är att det känns okej för dig.

Hur hjälper det mig?

Målet är att behandlaren ska komma med en beskrivning av problemet och förslag på hur du kan få hjälp. Tillsammans med dig och dina nära vuxna bestämmer ni om förslaget är bra. Det kan till exempel handla om en behandlingsinsats från BUP eller hjälp från något annat ställe.

Fler filmer om insatser

Skicka en fråga till BUP