Barns röst i vården

Riksförbundet Attentions projekt Barns röst har gjort filmer för barn och ungdomar där man kan lära sig mer om neuropsykiatriska diagnoser som adhd och autismspektrumtillstånd. 

Vem kommer man träffa i vården?

Vad gör egentligen en psykolog? Vad händer när man träffar läkaren? Följ med Vincent när han intervjuar en psykolog, läkare, kurator, arbetsterapeut och logoped.

Hur gör man en utredning?

Varför behöver man en utredning och hur går det till? Följ med Liv, Vincent och Smilla när de får svar på sina frågor.

Vilka rättigheter har jag?

Följ med Smilla när hon intervjuar Barnombudsmannen om barns rättigheter.

Om projektet Barns röst

Barns röst arbetar för att barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska bli mer delaktiga i sin egen vård. Det kan handla om att få information som man förstår, att bli lyssnad på och få möjlighet att påverka sin behandling.

Mer om projektet på Attention Ungs webbsida 

Adhd

Adhd innebär att man har svårt med uppmärksamhet och koncentration, överaktivitet – det vill säga att vara ”lagom” aktiv, och att man ofta är impulsiv.

Läs mer om adhd

Autismspektrumtillstånd

Autismspektrumtillstånd, AST, visar sig väldigt olika för olika personer. Det som är gemensamt är att autism påverkar ens förmåga att vara social och kommunicera med andra.

Läs mer om autismspektrumtillstånd