Behandling och hjälp

Den behandling eller hjälp man får på BUP kallas för insatser. Det finns många olika insatser, till exempel samtalsbehandling, familjesamtal och utredning. Vilka insatser man får beror på vad man behöver hjälp med.

När man först kommer till BUP får man träffa en behandlare och beskriva det som känns svårt och jobbigt och hur man vill att det ska bli bättre. Utifrån det gör behandlaren en bedömning och föreslår insatser som kan passa.

Sedan diskuterar man förslaget tillsammans med behandlaren och sina föräldrar eller andra nära vuxna. När man har bestämt insatserna gör man en planering och skriver ner den i en vårdplan.

Filmer om insatser på BUP

Vårdplan

Se filmen som beskriver vad en vårdplan är.

Samtalsbehandling

Se filmen om samtalsbehandling.

När ska man ta kontakt med BUP?

BUP tar emot barn och unga med allvarliga psykiska besvär, till exempel de som är deprimerade, har mycket ångest eller skadar sig själva. Oftast har problemen blivit så stora att man inte längre får vardagen att fungera – hemma, i skolan och med kompisar.

Läs mer om när man ska ta kontakt med BUP
Fråga BUP
Våra senaste frågor och svar