Vilka jobbar på BUP?

På BUP finns behandlare med olika kompetenser som kompletterar varandra. Psykologer, socionomer, läkare, skötare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och specialpedagoger arbetar tillsammans. På så sätt får de som kommer till oss en vård som baserar sig på en sammanvägd bedömning av våra behandlares respektive kunskap.

Många av våra medarbetare är vidareutbildade till psykoterapeuter och har lång erfarenhet av att möta barn, unga och deras föräldrar i behandlingsarbete.

Hur arbetar BUP?
Fråga BUP
Våra senaste frågor och svar

Bra att veta om BUP

Kostar det att gå till BUP? Hur lång är väntetiden? Har BUP tystnadsplikt? Här har vi samlat praktisk information som är bra att känna till när man ska komma till BUP.

Bra att veta om BUP