Varför får man psykos?

I likhet med flera andra psykiatriska diagnoser räknar man med att psykossjukdom beror på en kombination av arv och miljöfaktorer. Ärftliga faktorer har betydelse, men ärftligheten är komplicerad och det finns många som inte har någon släkting med psykossjukdom. Miljöfaktorer, exempelvis upplevelser och erfarenheter som man har under sin uppväxt, kan också ha betydelse för utvecklingen av sjukdom.

Det är sällan som man har en säker förklaring till varför en viss person får en psykossjukdom.

BUP.se
Fråga BUP
Våra senaste frågor och svar