Varför får man bipolär sjukdom?

I likhet med flera andra psykiatriska diagnoser räknar man med att bipolär sjukdom beror på en kombination av arv och miljöfaktorer. Ärftliga faktorer har betydelse. Det är därför vanligt att flera i en släkt har liknande svårigheter. Miljöfaktorer, exempelvis upplevelser och erfarenheter som man har under sin uppväxt, kan också ha stor betydelse för utvecklingen av sjukdom.

Det är sällan som man har en säker förklaring till varför en viss person får bipolär sjukdom.

bipolär sjukdom illustration
Fråga BUP
Våra senaste frågor och svar