Vad beror depression på?

Det kan finnas många anledningar till att man drabbas av en depression, men ofta handlar det om att man har haft det jobbigt på olika sätt. Det är vanligt att depressionen kommer när man har haft problem i relationer till andra. Man kan också ha förlorat någon som betyder mycket för en, eller så har relationen till familjen börjat bli jobbig. Man kan också bli deprimerad om man har blivit mobbad eller känner sig utanför eller annorlunda. Vissa är också mer sårbara än andra.

BUP.se
Fråga BUP
Våra senaste frågor och svar