Vad beror adhd på?

Adhd är en funktionsnedsättning som innebär problem med koncentration och uppmärksamhet, ofta i kombination med överaktivitet och impulsivitet. Hjärnfunktioner som styr uppmärksamheten kan vara påverkade, liksom förmågan att komma sig för med att sätta igång med saker som man egentligen behöver göra.

I likhet med flera andra psykiatriska diagnoser räknar man med att problemen beror på en kombination av arv och miljöfaktorer. Ärftliga faktorer har säkert stor betydelse för de problem som man har när man har adhd. Det är därför vanligt att flera i en släkt har liknande svårigheter. Miljöfaktorer, exempelvis upplevelser och erfarenheter som man har under sin uppväxt, kan också ha stor betydelse för utvecklingen av adhd.

Det är sällan som man har en säker förklaring till varför en viss person har adhd.

BUP.se
Fråga BUP
Våra senaste frågor och svar