Vad händer på BUP?

När man kommer till BUP behöver vi ta reda på vilka symtom man har och om symtomen uppfyller kriterierna för psykos, det vill säga vi gör en bedömning. Det gör vi för att kunna erbjuda rätt sorts stöd och behandling.


Så går bedömning av psykos till

För att ta reda på mer om någons psykotiska symtom eller besvär kommer vi att ställa många frågor. Man får berätta om sina symtom, hur länge man har haft dem och hur ofta de kommer. Exempel på frågor som vi ställer är om det finns sjukdomar i släkten och hur man använder alkohol och droger, eftersom det kan påverka ens verklighetsuppfattning. Vi kommer också att prata med föräldrarna och kanske också andra personer som är viktiga i ens liv.

Man får ofta träffa både en psykolog och en läkare. Då tar man reda på vilken hjälp och behandling man behöver. Läkaren undersöker också om man har någon kroppslig sjukdom som kan påverka hur man mår psykiskt.

Det är också vanligt att man får fylla i ett formulär. Formuläret innehåller påståenden, där man ska ange på en skala hur väl man tycker att påståendena stämmer.
Bedömningen hjälper oss att ta reda på vilken sorts psykossjukdom man har. Det behöver vi veta för att kunna ge rätt sorts stöd och hjälp.


Så får man stöd och hjälp

Att få psykotiska symtom brukar vara en omskakande och oroande upplevelse, både för en själv och för andra personer som är viktiga i ens liv. På BUP finns bra stöd att få.

En viktig del i behandlingen är att både den som är sjuk och resten av familjen får lära sig mer om vad psykos innebär och hur man kan hjälpas åt för att symtomen inte ska komma tillbaka. Man får prata om olika situationer som kan uppstå när någon mår dåligt och hur man ska göra för att hantera dem.

Vi på BUP kan också hjälpa till med att prata med lärare på skolan. Det är viktigt att situationen i skolan anpassas efter ens behov.

Oftast får man också medicin som en del i behandlingen. Det finns både medicin som hjälper mot psykotiska symtom på kort sikt och medicin som gör att man fortsätter att hålla sig frisk. Ibland kan man också behöva medicin för andra symtom som man har i kombination med psykosen, till exempel lugnande medicin om man är väldigt orolig eller sömnmedicin om man har svårt att sova. Vilken medicin man ska få behöver man diskutera och prova ut tillsammans med en läkare.

En annan del av behandlingen kan vara psykoterapi, till exempel kognitiv beteendeterapi, KBT.

Många återhämtar sig snabbt från psykossjukdom, men man brukar behöva tid för att komma i balans igen. Därför fortsätter man att ha kontakt med BUP även efter att man blivit av med sina symtom.


Kan man bli inlagd?

Ibland händer det att man får en så allvarlig psykos att man behöver stöd och hjälp dygnet runt. Det kan till exempel vara om psykosen gör att man blir farlig för sig själv eller för andra. Då kan man få stanna över natten på vår BUP-klinik, ofta tillsammans med en av sina föräldrar.

BUP.se
Fråga BUP
Våra senaste frågor och svar