Olika ställen som kan ge hjälp om man mår dåligt

Om man har problem eller mår dåligt kan man behöva hjälp för att situationen ska bli bättre. Det finns flera ställen dit man kan vända sig för att få hjälp. Vilket ställe som kan ge bäst hjälp beror på hur ens situation ser ut och vilka problem man vill ha hjälp med.

Man kan få professionell hjälp på sin skola, i sjukvården eller i kommunen där man bor.

Det finns också flera patient- och intresseorganisationer. De samlar människor som har samma eller liknande sjukdomar och på så sätt kan man få stöd och hjälp av människor med liknande erfarenheter.

Det finns många ställen som ger stöd på telefon och över nätet, till exempel via chatt. För en del kan det räcka att prata med någon på det sättet en eller ett par gånger. För andra kan det vara ett steg på vägen till att våga söka hjälp i verkligheten. Man brukar kunna vara anonym om man vill.

Fråga BUP
Våra senaste frågor och svar

När ska man ta kontakt med BUP?

Det finns inget enkelt svar på den frågan. Om man känner sig orolig för sig själv är det bra att prata med någon om det. Det kan vara en förälder, en släkting, personalen på skolan eller någon annan vuxen man litar på. Men ibland kan man behöva söka professionell hjälp.  

Läs mer om när man ska ta kontakt med BUP