Hjälp på nätet och telefon för föräldrar

Det finns många ställen som ger stöd på telefon och över nätet till föräldrar som är oroliga eller har frågor och funderingar kring sina barn. För en del kan det räcka att prata med någon på det sättet en eller ett par gånger. För andra kan det vara ett steg på vägen till att söka hjälp i verkligheten. Man kan vara anonym.

  • 1177 Vårdguiden kan man ställa frågor till psykiatrin.

  • Till Bris vuxentelefon kan man ringa och få stöd och vägledning från Bris kuratorer.

  • På föreningen Minds föräldratelefon kan man som förälder få råd och stöd från psykologer och/eller socionomer med lång yrkeserfarenhet.

  • Stockholms stads socialrådgivning är socialtjänstens verksamhet på nätet. Här kan man chatta eller skicka in frågor anonymt. Man kan få råd och stöd i många olika situationer.

När ska man ta kontakt med BUP?

Ett barn kramar sin förälders benDet finns inget enkelt svar på den frågan. Om man känner sig orolig för sig själv eller sitt barn är det bra att försöka prata med någon om det. Det kan vara vänner, släkt eller personalen på förskola/skola. Kanske kan man tillsammans hitta en lösning. Men ibland är det inte tillräckligt. Då kan man behöva söka professionell hjälp, till exempel på BUP.

Läs mer om när man ska ta kontakt med BUP