Depression och självmordstankar

En del som är deprimerade börjar tänka på självmord. Att tänka att man inte orkar leva är allvarligt och det är viktigt att snabbt få hjälp. Andra varningssignaler är fantasier om olyckor eller konkreta självmordsplaner. Man bör prata med sina föräldrar, skolpsykologen eller någon annan vuxen man litar på, så att de kan hjälpa en att söka vidare hjälp. Man kan också själv ta kontakt med BUP.

Läs mer om självmordstankar 

BUP.se
Fråga BUP
Våra senaste frågor och svar