Vad händer på BUP?

När man kommer till BUP behöver vi ta reda på om nedstämdheten beror på en depression eller om det kan finnas någon annan orsak till att man inte mår bra, det vill säga vi gör en bedömning. Det gör vi för att kunna erbjuda rätt sorts stöd och hjälp. 

 

Så går bedömning av depression till

För att utreda om man har en depression kommer vi att ställa frågor om ens livssituation, till exempel relationen till kompisar och familjen, hur det går i skolan och hur man trivs där, hur länge man har känt sig nedstämd och om det är någon särskild händelse som har gjort att man känner så. Vi försöker också ta reda på vad som gör en glad, trygg och lugn, för att få en bild av det positiva som kan förstärkas i ens liv.

Det är också vanligt att man får fylla i ett formulär. Formuläret innehåller påståenden, där man ska ange på en skala hur väl man tycker att påståendena stämmer.

Intervjun och formulärsvaren hjälper oss att ta reda på om man har en depression eller om det finns någon annan orsak till att man mår dåligt. Om vår bedömning pekar på att man har en depression kommer vi att förklara vad det innebär och berätta om stöd och hjälp som finns. Man får vara med och bestämma tillsammans med behandlaren och sina föräldrar hur behandlingen ska läggas upp.

 

Så får man stöd och hjälp när man har en depression

Om BUP gör bedömningen att den nedstämdhet man känner beror på depression, finns hjälp och stöd att få. En viktig del i att kunna bli bättre är att själv lära sig om depressionen och vad den innebär. Även föräldrar och syskon kan behöva lära sig om hur en deprimerad person mår och känner, för att kunna stötta en på bästa sätt. Vi på BUP kan också hjälpa till att berätta för lärare i skolan, så att de inte ställer lika höga krav på skolarbetet under tiden som man läker från depressionen.

Hjälpen kan se olika ut för olika personer beroende på vad man har svårt med, men en vanlig behandlingsform är kognitivbeteendeterapi, KBT, som går ut på att förändra tankar och beteenden. Det gör man genom att försöka hitta nya sätt att hantera svåra situationer. Man får sedan träna på nya beteenden med stöd från en behandlare på BUP.

Något som är viktigt för att kunna må bra igen är att försöka ha en normal dygnsrytm, äta regelbundet och att röra på sig. Vi gör därför en konkret plan för rutiner kring sömn, mat och aktiviteter.

Ibland kan man få medicin som hjälp för att komma ur en djup depression. Det behöver man diskutera och prova ut tillsammans med en läkare.

BUP.se
Fråga BUP
Våra senaste frågor och svar