Bulimi

Bulimi är en ätstörning som innebär att man hetsäter och sedan försöker göra sig av med maten, till exempel genom att kräkas eller använda laxermedel. Hetsätningen leder ofta till kraftig ångest. Ångesten kan också leda till att man tränar och motionerar onormalt mycket. För personer med bulimi tar vikt, mat och ätande upp en väldigt stor del av ens tankar och liv.

Det är vanligt att bulimi börjar med tankar om att man vill ändra sin kropp. Ibland stannar det vid tankar, men om man börjar göra saker för att kontrollera sin kropp, kan det handla om en ätstörning. Det kan till exempel vara så att man går för långt i sin vilja att äta nyttigt eller motionera och istället utvecklar ett beteende som inte är hälsosamt. Det är också vanligt att man hoppar över måltider. Ofta försöker man göra det i smyg.

Läs mer om ätstörningar

Fråga BUP
Våra senaste frågor och svar