Vem har rätt att läsa en journal?

Vi på BUP har rätt att läsa journaluppgifter som finns hos en annan vårdgivare, och tvärtom. Det kallas sammanhållen journalföring och finns beskrivet i patientdatalagen. Syftet är att varje vårdgivare ska kunna se patientens vårdhistoria för att så snabbt som möjligt kunna ge god och säker vård.

Varje vårdgivare upprättar en egen journal om patienten och vård som man får hos en vårdgivare syns inte per automatik hos en annan. För att vi på BUP ska ha rätt att läsa en journal som finns hos en annan vårdgivare, eller lämna ut uppgifter till annan vårdpersonal, krävs att vi och den andra vårdgivaren har eller har haft kontakt med patienten för vård och behandling. Varje journalöppning registreras och kan kontrolleras i efterhand. Man har rätt att ta del av vilka som har läst journalen.

Sammanhållen journalföring gäller oavsett om man har sökt vård inom landsting, kommun eller hos privat vårdgivare.

Vårdnadshavare har som regel rätt att läsa sitt barns journal. När barnet blir äldre, i tonåren, krävs oftast att tonåringen ger sitt samtycke. Dessutom kan föräldrar nekas att läsa journalen om den ansvariga läkaren bedömer att det är olämpligt. Anledningar kan till exempel vara att det riskerar att försvåra barnets behandling, eller om det kan innebära risk för barnet.

För att begära ut en journal kontaktar man den mottagning där man har fått vård. 

Bra att veta om BUP
Fråga BUP
Våra senaste frågor och svar