Vad är en journal?

BUP för journal över varje patient och den vård och behandling patienten får hos oss. Det är vi skyldiga att göra enligt patientdatalagen.

Liksom all annan landstingsdriven vård i Stockholms län använder BUP sammanhållen journalföring. Det innebär att vårdpersonal på BUP även kan ta del av uppgifter i journaler hos andra vårdgivare inom Stockholms läns landsting. Syftet med det är att vi behöver känna till vårdhistoriken för att kunna ge god och säker vård. Ett annat syfte med sammanhållen journalföring är att det ska gå att granska att vi bedriver vården på ett korrekt sätt.

Men patientdatalagen reglerar också vem som har rätt att läsa journalen för att skydda den som är patient mot att obehöriga läser ens uppgifter. Det är bara vårdpersonal som har en patientrelation med en som får läsa i journalen. Varje journalöppning registreras och kan kontrolleras i efterhand. Man har rätt att ta del av vilka som har läst journalen.

 

Mer information

Vem har rätt att läsa en journal?
Kan man spärra en journal?

Bra att veta om BUP
Fråga BUP
Våra senaste frågor och svar