Om man inte är nöjd med BUP?

Vi på BUP gör vårt bästa för att ge ett så bra bemötande som möjligt. Trots det kan det ibland hända att patienter blir missnöjda med den behandling eller det bemötande de får. I dessa fall bör man i första hand ta upp problemet med den personal man är i kontakt med. Om problemet kvarstår kan man i första hand vända sig till mottagningens chef och därefter till verksamhetschefen. Namn och kontaktuppgifter finns på respektive mottagnings sida under Hitta mottagning.

Som patient eller vårdnadshavare har man också möjlighet att vända sig till Patientnämnden eller Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO har en särskild telefonlinje, mejl och chatt för barn och ungdomar.

 

Mer information

Patientnämnden
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
IVO:s Barn- och ungdomslinje

Bra att veta om BUP
Fråga BUP
Våra senaste frågor och svar