Måste vårdnadshavare vara överens om att kontakta BUP?

En enskild förälder kan kontakta oss för att få stöd i sitt föräldraskap utan att den andra vårdnadshavaren godkänner det.

Men för att ett barn ska påbörja en behandling hos oss måste alla vårdnadshavare ge sitt samtycke. Skulle det råda oenighet mellan vårdnadshavarna ska man vända sig till socialnämnden för att få beslut om att få söka vård hos BUP trots oenigheten.

Bra att veta om BUP
Fråga BUP
Våra senaste frågor och svar