Kan man spärra en journal?

Föräldrar kan inte spärra sitt barns journal. Anledningen till det är att vårdpersonal lättare ska kunna upptäcka barn och ungdomar som far illa. Detta står beskrivet i patientdatalagen som lägger större vikt vid barns skydd än vid integritetsskyddet.

Myndiga patienter har rätt att spärra sin egen journal. Är man under 18 år har man inte rätt att göra det, men äldre tonåringar kan be om en mognadsprövning. Vi bedömer då om man själv ska få spärra sina uppgifter.

Bra att veta om BUP
Fråga BUP
Våra senaste frågor och svar