Kan BUP polisanmäla brott?

Om en patient berättar för oss att hen gjort sig skyldig till ett brott så har vi ingen skyldighet att polisanmäla det. Skyldighet att polisanmäla har vi bara om vi får veta att någon planerar att utföra ett allvarligt brott.

Men vi har enligt lagen rätt att göra en polisanmälan om brottet är så allvarligt att det kan ge minst ett års fängelse.

Frågan om vi polisanmäler ett misstänkt brott har att göra med vad patienten själv vill, vad som är bäst för patienten och vad det är för slags brott.

Bra att veta om BUP
Fråga BUP
Våra senaste frågor och svar