Hamnar man i något register?

Ja, inom sjukvården förs register som innehåller uppgifter om patienter. Bland annat förs en patientjournal för varje patient. Uppgifterna är i första hand till för att man som patient ska få en så bra vård som möjligt. Man har i regel rätt att läsa sin egen eller sitt barns journal.

Det finns även kvalitetsregister där vårdgivare i hela landet registrerar uppgifter om patienter, olika behandlingar och behandlingarnas resultat. Uppgifterna sammanställs och används för att göra vården bättre. Man kan fråga sin behandlare om man vill veta vilket kvalitetsregister som kan vara aktuellt i ens eget fall, eller om man vill välja att inte ingå i kvalitetsregister.

Inom hälso- och sjukvården råder sträng sekretess för uppgifter om enskildas hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Det betyder att uppgifter från ens journal, med några få undantag, bara får lämnas ut om man godkänner det. 


Mer information

Har BUP tystnadsplikt?
Vad är en journal?
Kvalitetsregister 

Bra att veta om BUP
Fråga BUP
Våra senaste frågor och svar