Får föräldrar alltid veta?

En del tonåringar tar själva kontakt med oss. Då vill vi oftast ha kontakt med föräldrarna också, men ibland vill inte den unge det.

Grundsynen i vårt arbete är att föräldrar ska vara informerade om och ta del i sitt barns kontakt med BUP. Föräldrar har också rätt till det enligt lagen. Föräldrabalken säger att de har både rättighet och skyldighet att känna till att deras barn är patient hos oss.

Om man som ung själv tar kontakt med oss på BUP finns ändå möjligheten att få komma på åtminstone ett första samtal på egen hand. Om man sedan ska ha fortsatt kontakt avgör vi från fall till fall om det är möjligt att föräldrarna inte får veta. Då tar vi hänsyn till vad lagen säger och vad som är bäst för den som är ung. I vissa fall kan den som är ung komma till skada om föräldrarna får reda på BUP-kontakten. Då är sekretess mot föräldrarna nödvändigt. Då gäller offentlighets- och sekretesslagen över föräldrabalken.

Möjligheten att inte kontakta föräldrarna ökar ju äldre man är och om problemen inte är allvarlig psykisk sjukdom, till exempel depression med risk för självmord.

Även om föräldrarna vet att deras barn går i behandling på BUP, behöver de inte veta allt som sägs under samtalen. Man kan få prata enskilt med sin behandlare om man vill. Hur man ska hantera detta brukar ungdom, föräldrar och behandlare göra upp tillsammans.

 

Kan man få medicin utan att föräldrarna får veta?

Samma lagar och regler gäller möjligheten att få läkemedelsbehandling på BUP utan föräldrarnas vetskap som vid annan kontakt med BUP. Det betyder alltså att vi avgör från fall till fall och tar ställning till vad som är bäst för den som är ung.


Kan man göra en utredning på BUP utan att föräldrarna får veta?

En utredning är en fördjupad bedömning som vi ibland behöver göra för att ta reda på hur vi bäst kan hjälpa någon som mår dåligt. Även för fördjupad bedömning gäller samma lagar och regler som vid annan kontakt med BUP. Vi avgör från fall till fall och tar ställning till vad som är bäst för den som är ung.

Men för att kunna göra en fördjupad bedömning är det ofta viktigt för oss att få träffa föräldrarna. Till exempel kan det vara viktigt att ta reda på hur ens relation till föräldrarna ser ut och hur man har det hemma. Det kan också vara viktigt att ta reda på hur man var som liten och hur ens svårigheter såg ut då. Även om föräldrarna är med under den fördjupade bedömningen, får man som ung också prata enskilt med behandlaren om man vill.

Bra att veta om BUP
Fråga BUP
Våra senaste frågor och svar