Vad händer på BUP?

När man kommer till BUP behöver vi ta reda på vilka symtom man har och om symtomen uppfyller kriterierna för bipolär sjukdom, det vill säga vi gör en bedömning. Det gör vi för att kunna erbjuda rätt sorts stöd och behandling.


Så går bedömning av bipolär sjukdom till

För att ta reda på mer om de känslosvängningar man har kommer vi att ställa många frågor. Man får berätta om sina symtom, hur länge man har haft dem och hur de har förändrats under tiden. Exempel på frågor som vi ställer är om det finns sjukdomar i släkten och hur det fungerar hemma, i skolan och med kompisar. Vi kommer också att prata med föräldrarna och kanske också andra personer som är viktiga i ens liv.

Man får träffa både en psykolog och en läkare. Då tar man reda på vilken hjälp och behandling man behöver. Läkaren undersöker också om man har någon kroppslig sjukdom som kan påverka hur man mår psykiskt.

Det är också vanligt att man får fylla i ett formulär. Formuläret innehåller påståenden, där man ska ange på en skala hur väl man tycker att påståendena stämmer.

Bedömningen hjälper oss att ta reda på om de känslosvängningar man har kan beskrivas som bipolär sjukdom. Om vår bedömning pekar på att man har bipolär sjukdom kommer vi att förklara vad det innebär och berätta om stöd och hjälp som finns. Man får vara med och bestämma tillsammans med behandlaren och sina föräldrar hur behandlingen ska läggas upp.


Så får man stöd och hjälp

Om man har bipolär sjukdom behöver man både medicin och behandling med samtal. Medicinen stabiliserar känslorna så att de inte ska svänga så kraftigt. Den gör också att man blir starkare och kan stå emot sjukdomen, så att man lättare kan ta till sig den samtalsbehandling man får. Vilken medicin man ska få behöver man diskutera och prova ut tillsammans med en läkare.

Under samtalen får man lära sig mer om bipolär sjukdom och de symtom som hör till sjukdomen. Även familj och syskon får komma till BUP. Man får prata om olika situationer som kan uppstå när någon mår dåligt och hur man ska göra för att hantera dem. Familjen får också veta mer om vad de kan göra för att stötta en på bästa sätt.

Vi på BUP kan också ge stöd till att genomföra förändringar hemma och i skolan. Till exempel kan vi prata med lärare, så att man kan komma överens om en lagom nivå på kraven som ställs i skolarbetet. Vi kan också hjälpta till med att sätta upp rutiner för hur man bör äta, sova och röra på sig. Man mår bra av regelbundenhet och det är också bra att känna sig frisk i kroppen för att kunna må bättre psykiskt.

Ibland kan man också få komma på gruppträffar och träffa andra ungdomar och familjer med liknande erfarenheter.


Kan man bli inlagd?

Ibland händer det att man mår så dåligt att man behöver stöd och hjälp dygnet runt. Det kan till exempel vara om man behöver stöd och hjälp med att aktivera sig när man är väldigt deprimerad, eller hjälp med att begränsa aktiviteter om man är uppvarvad eller manisk. Då kan man få stanna över natten på vår BUP-klinik, ofta tillsammans med en av sina föräldrar.

bipolär sjukdom illustration
Fråga BUP
Våra senaste frågor och svar