Att prata med barn om dådet i Stockholm

En skrämmande och sorglig händelse som dådet i Stockholm leder till många frågor och funderingar hos barn. Som vuxen kan det kännas svårt att hantera dessa frågor och att veta hur man ger svar på frågorna. Här ger BUP råd om hur man som vuxen och förälder kan tänka i kommunikationen med barn kring händelsen.

Lyssna på barnets funderingar

Det viktigaste är att ta sig tid och lyssna på barnets funderingar och orka stanna kvar i barnets perspektiv på det som hänt. Svara på de frågor barnet ställer, de kanske handlar om andra saker än man som vuxen tänker på. Tycker man som vuxen att händelsen är svår att tala om och förstå, kan man säga det. Barn blir inte rädda av att vuxna inte har svar på allt, om de vuxna bara själva är trygga med att det är så.

Trösta barnet och håll om det, om han eller hon vill. Tänk på att du som närstående vuxen eller förälder till barnet är den som är bäst på att göra detta för honom eller henne. Om det känns för känslomässigt svårt kan det vara bättre att låta barnet prata med någon annan trygg person i er närhet.

Även om barn inte säger något själva kan de ändå ha funderingar. De kan dra sig för att fråga om saker som de märker att vuxna upprörs över. Var uppmärksam på om barnet verkar vara orolig, rädd eller grubblande. Ta i så fall upp frågan genom att säga att du har märkt att han eller hon verkar ha uppfattat att något mycket hemskt och ovanligt har hänt och säg något om hur du själv tänker kring det. Barnet kanske ändå inte vill prata om saken, men vet då i alla fall hur du tänker och att möjligheten att prata om det finns.

Att prata om att barn och vuxna dödats

Att barn och vuxna blivit dödade mitt i vardagen på gatan och aldrig kommer tillbaka kan vara svårt att förstå, särskilt om barnet inte har varit med om att en närstående har gått bort. Det inte är fel att berätta om vad man själv tror händer efter döden, om man tror att det kan trösta barnet. Tids nog skaffar sig barn en egen uppfattning om vad som händer efter döden.

Man kan också säga att föräldrar, syskon och vänner till de dödade är förtvivlade och ledsna. Barn kan fundera på hur deras egna närstående skulle reagera om de själva gick bort.

Att prata om dådet

Man kan säga att det är mycket svårt att förstå att en person dödar barn och vuxna med en lastbil och att det är mycket ovanligt att det händer. Man kan också säga att personen som gjorde det antagligen mådde mycket dåligt och inte kunde skilja på vad som är rätt och fel att göra. De allra flesta människor gör det som är rätt och har inte förmåga att planera och genomföra ett sådant här dåd. 

Om samtalet leder in på ondska får man ett tillfälle att prata om sin egen syn på gott och ont. Hur kan vi människor handla för att världen ska bli mer god? Även barn mår bra av att hitta konstruktiva saker att göra när det känns oroligt och tungt.

Kontakt med vården

Du som behöver vård och stöd i samband med de allvarliga händelserna i centrala Stockholm uppmanas att kontakta 1177 Vårdguiden på telefonnummer 1177. Här får du vägledning om var du ska söka vård eller möjlighet att tala med någon om dina egna eller närståendes reaktioner på händelserna.

Mår du akut psykiskt dåligt?

Här finns kontaktuppgifter

Ett år efter dådet på Drottninggatan – råd till dig som oroar dig

Den 7 april är det ett år sedan dådet på Drottninggatan. Här ger BUP råd till dig som känner dig orolig när du tänker på händelsen.

Till dig som oroar dig efter dådet i Stockholm