Vad händer på BUP?

När man kommer till BUP behöver vi ta reda på hur man har det i livet och hur ens ätproblem ser ut, det vill säga vi gör en bedömning. Det gör vi för att kunna erbjuda rätt sorts stöd och hjälp. 

 

Så går bedömning av ätstörningar till

När man kommer till BUP får man beskriva hur ens situation ser ut. Vi pratar både om vad som är bra i livet och vad man skulle behöva förändra. Sedan undersöker vi möjligheterna till att göra förändringarna, det vill säga vilka hinder som finns, vilket stöd man har runt omkring sig och vilka egna styrkor man har.

Vi kommer att ställa frågor om mat, träning och hur man uppfattar sin kropp som vi behöver ha svar på för att göra vår bedömning. Vi kommer också att prata med föräldrarna för att få deras bild och för att de ska kunna för att kunna stötta en på bästa sätt.

Man får också mäta längd, vikt, puls och blodtryck.

Vår bedömning hjälper oss att förstå hur ätproblemen ser ut, så att vi kan föreslå rätt sorts stöd och hjälp. Man får vara med och bestämma tillsammans med behandlaren och sina föräldrar hur behandlingen ska läggas upp.

 

Så får man stöd och hjälp när man har ätstörningar

Det finns många alternativ när det gäller behandlingar för ätstörningar och ofta behöver man en kombination av flera insatser.

Alla som får diagnosen ätstörning brukar behöva hjälp med att hitta rutiner kring mat. Det går ut på att få ett sunt hälsosamt beteende kring hur många måltider man bör äta, att äta lagom mycket och på regelbundna tider. Ibland kan man få föra matdagbok över det man äter, som man sedan går igenom tillsammans med sin behandlare.

I behandlingen får man också både egna samtal med behandlaren och samtal tillsammans med sin familj. Man pratar om vilka förändringar man skulle behöva göra i sitt liv för att må bra och man får hjälp och stöd med att göra dessa förändringar. En viktig del i behandlingen är också att lära sig om vad ätstörningar är och hur kroppen fungerar. Även föräldrar får stöd av oss, så att de bättre kan förstå hur en person med ätproblem mår och känner och för att de ska kunna hjälpa till och stötta en på bästa sätt.

 

Stöd hos BUP eller ätstörningsenhet

Var man bäst får hjälp när man har fått en ätstörningsdiagnos beror på hur ens behov ser ut.

Vissa får komma till en enhet som bedriver specialiserad ätstörningsvård. I Stockholms läns landsting finns tre sådana enheter: Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ), Mando AB och Capio Anorexi Center. Vilken man får komma till beror på var man bor och vilken sorts behandling man tror kan hjälpa bäst. De olika enheterna har något olika inriktning och lägger olika stort fokus på till exempel familjebehandling, gruppbehandling och måltidsträning.

Andra erbjuds fortsatt kontakt med BUP. Oftast är det de som förutom att ha ätproblem, även behöver hjälp med andra sorters symtom. Det kan till exempel vara att man känner sig väldigt ledsen eller orolig, att man skär sig själv eller att man har problem med ångest och tvång.

Fråga BUP
Våra senaste frågor och svar