Vad händer på BUP?

När man kommer till BUP behöver vi ta reda på om ens svårigheter med koncentration, överaktivitet och impulsivitet beror på adhd eller om det kan finnas någon annan orsak, det vill säga vi gör en bedömning. Det gör vi för att man ska få rätt sorts stöd och hjälp. 

 

Så går bedömning av adhd till

Bedömningen innebär att man behöver komma till oss flera gånger, både för att träffa behandlingspersonal och för att göra olika tester.

När man kommer till BUP får man beskriva sina svårigheter och i vilka situationer det brukar uppstå problem. Man får också berätta hur länge det har känts så. Vi pratar om det som kan vara svårt, men även om ens styrkor och hur man kan använda dem på bästa sätt. Vi kommer också att prata med föräldrarna för att få deras bild av hur man har varit som liten, för att i bedömningen kunna ta hänsyn till om svårigheterna har märkts av under ens utveckling. Det är en förutsättning för att en diagnos ska kunna ställas. Under utredningen får man även göra en läkarundersökning.

Testerna går bland annat ut på att lösa olika uppgifter på tid och att testa sin rörelseförmåga. Man gör testerna för att personer med adhd brukar ha svårt för vissa sorters uppgifter, medan man klarar andra väldigt lätt. Resultaten väger vi sedan in i bedömningen för att se om ens egenskaper stämmer överens med egenskaper som personer med adhd brukar ha.

Om vår bedömning pekar på att man har adhd kommer vi att förklara vad det innebär och berätta om stöd och hjälp som finns. Man får vara med och bestämma tillsammans med behandlaren och sina föräldrar hur behandlingen ska läggas upp.

 

Så får man hjälp och stöd när man har adhd

Om BUP gör bedömningen att man har adhd, finns hjälp och stöd att få. Hjälpen kan se olika ut för olika personer beroende på vad man har svårt med, men ofta går det ut på att öka kunskapen om adhd och att själv lära sig om det som känns svårt och hur man ska hantera det. Föräldrar och andra vuxna runt omkring kan behöva veta hur ens svårigheter ser ut, så att de bättre kan förstå hur man mår och känner. Vi på BUP kan också hjälpa till att berätta för lärare på skolan, så att hjälpen och stödet där kan bli bättre.

Man kommer även att få träna på sådant som känns svårt. Det kan till exempel vara att koncentrera sig på en sak i taget. Det kan också vara att rikta uppmärksamheten åt ett visst håll.

Ibland kan man få medicin som hjälper en att fokusera och fungera bättre i vardagen. Det behöver man diskutera och prova ut tillsammans med en läkare.

 

Stöd i skolan, hos Adhd-center eller BUP

Var man bäst får hjälp efter att man har fått sin adhd-diagnos kan variera. För vissa kan diagnosen leda till att ens behov av stödinsatser i skolan blir mer tydliga. Då ansvarar skolan för att genomföra de förändringar som behövs, till exempel se till att man får hjälp av en specialpedagog.

För andra är Adhd-center ett bra ställe. Det är ett stöd- och kunskapscenter för unga med adhd, där man i grupp får lära sig om adhd och hur man kan hantera sina svårigheter. Man får hjälp med knep och tips om praktiska verktyg för att lättare kunna klara av vardagen, och man träffar andra unga med liknande erfarenheter.

Vissa fortsätter att ha kontakt med BUP. Oftast är det de som får medicin och därför behöver fortsätta att träffa en sjuksköterska eller läkare, eller de som förutom svårigheterna med adhd, även behöver hjälp med andra sorters problem. Det kan till exempel vara att man känner sig väldigt ledsen eller orolig, eller att relationen med kompisar och andra i ens närhet inte alls fungerar.

BUP.se
Fråga BUP
Våra senaste frågor och svar

Barns röst i vården

Riksförbundet Attentions projekt Barns röst har gjort filmer för barn och ungdomar där man kan lära sig mer om neuropsykiatriska diagnoser som adhd och autismspektrum. 

Se filmerna